Biblioteka
Zespół Szkół Elektronicznych w Bydgoszczyksiazki1.jpg

Regulamin biblioteki szkolnej

W bibliotece obowiązuje cisza, zakaz spożywania posiłków i zakaz korzystania z telefonów komórkowych

1. Z księgozbioru bibliotecznego mogą korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły oraz inne osoby za zgodą dyrektora szkoły.

2. Wypożyczać książki wolno jedynie na swoje nazwisko. Czytelnik zobowiązany jest do przedłożenia karty bibliotecznej .

3. Dokonując zwrotów książek należy podać swoje nazwisko i imię. Nie wolno pozostawia wypożyczonych książek bez wypisania ich z pamięci komputera.

4. Wypożyczeń dla nauczycieli i pracowników szkoły dokonuje się indywidualnie na podstawie karty bibliotecznej.

5. Maksymalny czas wypożyczeń książki to dwa miesiące. Za zgodą bibliotekarza można ją prolongować na kolejny okres.

6. Uczeń może posiadać na swoim koncie wiele książek, w tym najwyżej trzy lektury. O ilości pozostałych pozycji decyduje bibliotekarz.

7. Czytelnik zobowiązany jest do szanowania wypożyczonych książek.

8. Czytelnik, który zagubi lub zniszczy wypożyczoną książkę zobowiązany jest odkupić książkę o takim samym tytule lub podobnej tematyce.

9. Na dwa tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego każdy czytelnik ma obowiązek oddać wszystkie wypożyczone książki.

10. Przeglądanie zasobów bibliotecznych może odbywać się na stronie WWW biblioteki /katalogi biblioteczne/.

11. Nie wolno samemu brać książek z księgozbioru podręcznego.

12. Z czasopism korzystamy tylko w czytelni.

13. Zasady korzystania ze stanowisk komputerowych określa odrębny regulamin.

14. Z zasobów multimedialnych korzysta nauczyciel i uczeń.

15. Kasety wideo wypożycza tylko nauczyciel na lekcję, po wykorzystaniu oddaje do biblioteki.

komputer.gif

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STANOWISK KOMPUTEROWYCH

1. Każdy uczeń po zajęciu stanowiska komputerowego, przydzielonego przez bibliotekarza ma obowiązek wpisać się na listę użytkowników.

2. Stanowiska komputerowe służą wyłącznie do korzystania z Internetu i przeglądu programów multimedialnych znajdujących się w bibliotece.

!!!!!!!!!!!Nie można wykorzystywać komputera do gier !!!!!!!!!!!

3. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach oraz ustawieniach komputera.

Zainstalowanie nowego programu może odbyć się jedynie za zgodą pracownika biblioteki.

4. Przy stanowisku może pracować jedna, ewentualnie dwie osoby.

5. Z drukarki sieciowej (ksero) można korzystać za zgodą bibliotekarza. Cena wydruku 1 strony - 0,10 zł. Całkowity koszt wydruku (ilość stron) pokrywa uczeń.

6. Internet służy przede wszystkim do celów edukacyjnych.

7. Zabronione jest korzystanie z komputera w celach zarobkowych, wykonywania czynności naruszających prawa autorskie twórców i dystrybutorów oprogramowania danych.

8. Ze skanera i nagrywarki korzystamy nieodpłatnie za zgodą bibliotekarza.

9. Niestosowanie się do w/w punktów regulaminu spowoduje zakaz korzystania z komputera do końca roku szkolnego.

10. Za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania odpowiada/finansowo/ użytkownik. Jeśli jest niepełnoletni wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice.