Projekty

Poprzez Przeszłość w Przyszłość – Historia Bydgoskiej Rodziny Kupieckiej

Projekt został zrealizowany w 2016 r. we współpracy z Międzynarodowym Centrum Zarządzania Informacją w Toruniu. Wystawa jest owocem prac badawczych młodzieży z Zespołu Szkół Elektronicznych w Bydgoszczy. Powstała w ramach projektu współfinansowanego przez MEN „Poprzez przeszłość  w przyszłość”, którego tematem były nieznane aspekty życia miasta na przestrzeni XX wieku i ich wpływ na współczesny jego charakter. Uczniowie z Elektronika wraz z opiekunami postanowili zbadać historię najokazalszej kamienicy stojącej w sercu miasta przy Starym Rynku 20 i poznać dzieje jej budowniczych. Inspiracją był stary wieszak z nazwą firmy handlowej znaleziony w szafie dziadków jednej z opiekunek projektu. Nikt jednak nie spodziewał się, że ten niewielki przedmiot codziennego użytku może kryć w sobie tyle tajemnic i być początkiem fascynującej podróży historycznej. Zapraszamy do obejrzenia WYSTAWY.

Polacy nieprzeciętni. Marian Rejewski

Projekt „Polacy nieprzeciętni” był realizowany w 2018 r.pod kierunkiem Stowarzyszenia Międzynarodowe Centrum Zarządzania Informacją z siedzibą w Toruniu, w okresie od sierpnia do grudnia 2018 r. Projekt został dofinansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach Programu wspierania rozwoju uczniów wybitnie uzdolnionych. Zadaniem uczniów, pracujących w małych grupach, było prowadzenie badań nad wybranymi biografiami osób, które żyły i tworzyły w Niepodległej Polsce świętującej w tym roku 100-lecie zmagań o pomyślność. Efektem końcowym badań jest przedstawienie rezultatów w formie wystawy wirtualnej, opartej na samodzielnie uzyskanych materiałach (dokumentach, fotografiach, wywiadach) pochodzących z różnych źródeł, w tym także prywatnych, wcześniej nie publikowanych. Zapraszamy na wystawę.